Todistajanpalkkioiden maksu kesti 1,5 kuukautta

15.12.2021
Ratkaistu: 21.10.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli avustanut kantelijaa vesiosuuskuntaa vastaan nostetussa riita-asiassa. Kantelija moitti asianajajaa viivyttelystä todistajanpalkkioiden maksamisessa.

Asianajaja myönsi vastauksessaan valvontalautakunnalle, että todistajien palkkioiden maksussa oli ollut viiveitä. Tilitiedot todistajien palkkioiden maksamiseksi oli toimitettu asianajajalle 21.2.2017. Palkkiot oli maksettu vasta 6.–7.4.2017, eli noin kuuden viikon kuluttua tilitietojen saamisesta. Valvontalautakunta katsoi asianajajan viivytelleen palkkioiden maksamisessa ja siten menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme