Toimeksiannosta kieltäytyminen vei neljä kuukautta

15.12.2021
Ratkaistu: 2.7.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Kantelija oli syksyllä 2017 tiedustellut asianajajan mahdollisuutta avustaa kantelijaa törkeää pahoinpitelyä koskevan rikosilmoituksen tekemisessä. Asianajaja oli pyytänyt kantelijaa tiivistämään sähköpostitse tutkintapyynnön keskeisen sisällön. Asianajaja oli lopulta 19.2.2018 ilmoittanut, ettei hän voi avustaa kantelijaa tutkintapyynnön tekemisessä, koska ei pitänyt sitä kantelijan edun mukaisena toimenpiteenä.

Asianajajalla on oikeus itse päättää, ottaako hän tehtävän hoitaakseen. Vaikka asianajajalla oli oikeus kieltäytyä tutkintapyynnön tekemistä koskevan toimeksiannon vastaanottamisesta, valvontalautakunta katsoi asianajajan viivytelleen aiheettomasti ilmoittaessaan näkemyksestään vasta noin neljä kuukautta sen jälkeen, kun kantelija oli ilmoittanut näkemyksensä tutkintapyynnön keskeisestä sisällöstä. Asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme