Asianajaja oli esteellinen työsopimusriidassa

14.2.2022
Ratkaistu: 21.12.2021, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja avusti A:ta käräjäoikeudessa työsuhderiidassa, jossa vastapuolena oli A:n entinen työnantaja. Asianajaja oli aiemmin hoitanut usean vuoden ajan työnantajayhtiön toimeksiantoja ja osallistunut yhtiön työsopimuspohjan päivittämiseen, jonka pohjalta oli tehty myös A:n päivitetty työsopimus. Yhtiö katsoi asianajajan olleen esteellinen toimimaan A:n asiamiehenä.

Valvontalautakunta katsoi, että vaikka asianajaja ei ollut enää hoitanut kantelijayhtiön toimeksiantoja kantelunaikaisen hallinnon tai johdon aikana eikä A:n irtisanomiseen johtaneiden tapahtumien aikaan, voitiin asianajajan arvioida todennäköisin perusteisin saaneen aikaisemmissa toimeksiannoissa yhtiöltä sellaisia salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, joilla oli saattanut olla merkitystä A:n oikeudenkäynnin kannalta. Asianajaja oli ollut esteellinen toimimaan A:n avustajana työsopimusriidassa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme