Esteellisyys avopuolisoiden avustamisesta

14.2.2022
Ratkaistu: 19.11.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut avopuolisoita keskinäisen velkakirjan laadinnassa. Avopuolisoiden riitaannuttua oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut toisen puolison avustajana velkakirjaa koskevassa riita-asiassa käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus oli kieltänyt oikeudenkäyntiavustajaa toimimasta avustajana riita-asiassa esteellisyyden vuoksi. Toinen puoliso kanteli valvontalautakunnalle avustajan esteellisyydestä.

Oikeudenkäyntiavustaja oli alun perin avustanut sekä kantelijaa että tämän entistä puolisoa velkakirjan laadinnassa, jossa osapuolten intressit olivat olleet vastakkaiset. Myös kantelija oli ollut velkakirjaa laadittaessa avustajan päämies. Avustajalla oli siten ollut lojaalisuusvelvollisuus myös kantelijaa kohtaan. Valvontalautakunta katsoi avustajan olleen esteellinen ottamaan toisen puolison toimeksianto vastaan velkakirjaan liittyvässä riita-asiassa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme