Avustaja ei vastannut avustajanvaihtoa koskevaan tiedusteluun

20.4.2022
Ratkaistu: 5.11.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Huomautus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa käräjäoikeudessa rikosasiassa, jossa kantelija oli ollut asianomistajana. Kantelija oli moittinut avustajaa muun muassa siitä, ettei tämä ollut vastannut kantelijan yhteydenottoihin.

Moite oli koskenut kantelijan avustajan vaihtamista koskevaa kirjeenvaihtoa. Avustaja oli vastauksessaan myöntänyt lopettaneensa yhteydenpidon kantelijaan saatuaan sähköpostiviestin avustajan vaihdokseen liittyen. Avustaja ei ollut vastannut kantelijan 28.7.2020 toimittamaan uuden avustajan viestiin koskien avustajan vaihtoa, mihin liittyvistä epäselvyyksistä johtuen kantelijan uusi avustaja oli joutunut palaamaan asiaan yli kolme kuukautta alkuperäisen viestin lähettämisen jälkeen 12.11.2020.

Valvontalautakunta katsoi, että jätettyään viestiin vastaamatta avustaja oli menetellyt oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme