Asiakasvaroja säilytettiin pitkään yleisellä asiakasvaratilillä

17.8.2022
Ratkaistu: 6.7.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli säilyttänyt toimistonsa yleisellä asiakasvaratilillä kuolinpesän varoja yli vuoden ajan. Asiakasvarojen tili on tarkoitettu ainoastaan lyhytaikaiseksi asiakkaan varojen säilytyspaikaksi.

Asiakasvarojen tilille oli jätetty luovutusvoittoveron maksua varten yli 160 000 euroa, jotka oli tilitetty eteenpäin vasta yhdentoista kuukauden kuluttua kauppasumman siirtämisestä asiakasvarojen tilille, ja kuolinpesälle kuuluva nettojako-osuus vajaat 199 000 euroa, joka oli siirretty kuolinpesän nimiin avatulle erityiselle asiakasvaratilille vasta lähes vuoden kuluttua asunnon kauppahinnan maksamisesta, valvontalautakunta katsoi, että kyse oli ollut huomattavan rahasumman pidempiaikaisesta säilyttämisestä.

Kaikki oikeudenomistajat olivat pyytäneet asianajajaa käyttämään varojen säilytykseen asiakasvarojen tiliä. Asiakkaan pyyntö ei kuitenkaan poistanut asianajajan velvollisuutta noudattaa toiminnassaan hyvää asianajajatapaa koskevaa sääntelyä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme