Ositus kesti seitsemän vuotta

7.12.2022
Ratkaistu: 8.4.2022, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli helmikuussa 2014 määrätty suorittamaan ositus kantelijan ja tämän entisen puolison välillä. Ensimmäinen osituskokous oli pidetty lokakuussa 2014. Itse toimitusositus oli saatettu loppuun heinäkuussa 2021.

Asiassa toimitetun aineiston perusteella oli selvää, että ositusta koskevan ratkaisun antaminen oli kestänyt seitsemän vuotta. Asiassa ei ollut annettu selvitystä osituksen edistämisestä usealta vuodelta. Tällaisen selvityksen puuttuessa ei aikaa voitu pitää kohtuullisena. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan velvollisuutena oli esittää hyväksyttävä syy viivästymiselle, jos tehtävän suorittaminen oli kestänyt normaalia pidempään. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja ei ollut esittänyt viivästymiselle hyväksyttävää syytä ja katsoi näin ollen asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme