Asianajaja viivytteli pöytäkirjan allekirjoittamisessa

26.10.2023
Ratkaistu: 21.9.2023, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Erään osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa oli muun muassa valittu yhtiölle uusi tilintarkastaja. Asianajaja oli valittu pöytäkirjantarkastajaksi. Asianajajaa oli muun muassa moitittu siitä, että hän ei ollut huolehtinut velvollisuuksistaan pöytäkirjantarkastajana.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli osallistunut yhtiökokoukseen ensisijaisesti päämiehensä avustajana. Näin ollen valvontalautakunta piti selvänä, että asianajajan oli lähtökohtaisesti tullut tehtävässään ajaa päämiehensä etua ja ottaa tältä vastaan toimintaohjeita, ellei tämä vaatisi asianajajaa toimimaan esimerkiksi vastoin lakia tai hyvää asianajajatapaa.

Valvontalautakunta katsoi, että koska pöytäkirjan sisällöstä ei ollut päästy yksimielisyyteen, asianajajan lähes puoli vuotta kestänyt viivyttely pöytäkirjan allekirjoittamisessa ei ollut perusteltavissa päämiehen toimintaohjeiden noudattamisella. Menettelystä oli seurannut lakisääteisten määräaikojen ylittyminen ja se oli näin ollen ollut hyvän asianajajatavan vastaista.

Asianajaja oli myös laiminlyönyt vastata lainkaan tai ainakaan kohtuullisessa ajassa seitsemään asianajotoiminnassaan saamaansa yhteydenottoon.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme