Asiakas sai riittävästi tietoa laskutuksesta

12.3.2021
Ratkaistu: 10.12.2020, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli avustanut kantelijaa rikosasiassa hovioikeudessa. Asianajaja oli laatinut asiassa myös valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimpaan oikeuteen. Kantelijan mukaan asianajajan antama arvio palkkion suuruudesta ei ollut pitänyt paikkaansa ja lopullinen palkkio oli ollut yli kaksinkertainen arvioon nähden.

Asianajaja oli useissa viesteissä ja toimeksiantosopimuksessa selvittänyt kantelijalle palkkionsa määräytymisperusteita. Hän oli esimerkiksi sähköpostiviestissään tammikuussa 2018 ilmoittanut tuntiveloituksensa ja todennut vaativansa ennakkona 40 työtuntia vastaavan summan ja tuntimäärän ylittyessä laskuttavansa yli menevältä osalta tuntiveloituksen mukaisesti. Lisäksi ennakon riittämättömyydestä oli tiedotettu kantelijaa ainakin huhtikuussa 2018 ja kesäkuussa 2018. Valvontalautakunta ei havainnut, että asianajaja olisi antanut kantelijalle harhaanjohtavaa tietoa laskutuksensa määrästä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme