Avustaja laiminlöi velkajärjestelyä koskevan asian hoitamisen

12.3.2021
Ratkaistu: 18.2.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Olisi ansainnut varoituksen

Kantelija oli saanut marraskuussa 2018 myönteisen oikeusapupäätöksen yksityishenkilön velkajärjestelyhakemusta koskevaan asiaan. Sitä oli ryhtynyt hoitamaan lakiasiaintoimisto, jossa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja työskenteli.

Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että tämä oli laiminlyönyt kantelijan velkajärjestelyasian hoitamisen. Kantelija moitti avustajaa myös siitä, että tämä ei ollut informoinut kantelijaa asiaa hoitavan henkilön vaihtumisesta lakiasiaintoimistossa tai siitä, että tämä oli itse lopettanut kantelijan asian hoitamisen.

Kantelija oli toimittanut lakiasiaintoimistolle velkajärjestelyhakemuksen laatimiseen tarvittavat asiakirjat toukokuussa 2019. Tämän jälkeen velkajärjestelyhakemusta ei ollut saatu vireille tammikuuhun 2020 mennessä. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli työskennellyt lakiasiaintoimistossa helmikuuhun 2019 saakka, joten hän ei ollut ollut vastaanottamassa kantelijan toimittamia velkajärjestelyhakemuksen laatimiseen tarvittavia asiakirjoja.

Valvontalautakunta totesi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli laiminlyönyt kantelijan velkajärjestelyä koskevan asian hoitamisen. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei ollut ilmoittanut kantelijalle lopettavansa kantelijan asian hoitamisen. Avustajan vaihtuminen on asiakkaalle niin olennainen tehtävän hoitamista koskeva tieto, ettei siitä voi jättää asiakkaalle ilmoittamatta. Tämän lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli edelleen ollut kantelijalle oikeusapupäätöksessä määrätty avustaja, joten hänen toimimisvelvollisuutensa kantelijan asian hoitamiseen ei ollut päättynyt.

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan lupa ei kuitenkaan ollut enää voimassa. Hän olisi ansainnut varoituksen, mikäli hänen lupansa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana olisi ollut voimassa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme