Vakuutusyhtiö toimitti korvauspäätöksen väärään osoitteeseen

15.3.2021
Ratkaistu: 26.2.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja ja hänen edustamassaan asianajotoimistossa työskennellyt luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja olivat avustaneet kantelijaa ja tämän puolisoa sähköjohdon maakaapelointityöhön liittyneessä vahingonkorvausta koskeneessa asiassa. Osapuolet olivat sopineet asian ennen sen viemistä käräjäoikeuteen. Valvonta-asia kohdistettiin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonnasta vastaavaan asianajajaan.

Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että asianajotoimistosta ei ollut ilmoitettu kantelijalle vakuutusyhtiön tekemästä asianajolaskua koskeneesta korvauspäätöksestä. Vakuutusyhtiö oli lähettänyt korvauspäätöksen sähköpostilla kantelijalle ja asianajotoimistolle.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajalla ja luvan saaneella oikeudenkäyntiavustajalla oli ollut oikeus luottaa siihen, että kantelija oli saanut päätöksen tiedoksi vakuutusyhtiöltään. Valvontalautakunnan käytössä olevasta selvityksestä ei ilmennyt, että vakuutusyhtiön käytössä olisi ollut asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menettelyn vuoksi kantelijan käytöstä poistunut sähköpostiosoite.

Asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eivät olleet menetelleet moitittavasti. Asianajaja ei myöskään ollut laiminlyönyt velvollisuuttaan valvoa, että hänen toimistossaan työskennellyt luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja noudattaa hyvää asianajajatapaa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme